Door de bewoners van de appartementen in Het Bewegingshuis is een bewonerscommissie ingesteld. Deze commissie overlegt met de huiseigenaar en de beheerder over algemene zaken betreffende het wooncomplex die voor alle bewoners van belang zijn.

 

De bewonerscommissie Het Bewegingshuis is met nummer 61992186 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

De commissie is lid van het Platform Bouwinvest Huurdersorganisaties. Dit is een bundeling van huurdersverenigingen en bewonerscommissies in complexen van Bouwinvest (www.platformbouwinvest.nl).