8-8-2022 

Het verslag van de vergadering van de bewonerscommissie van 2 augustus is geplaatst onder INFORMATIE VOOR BEWONERS.

30-3-2022

Onlangs ontvingen wij een uitgebreidere reactie op het door ons uitgebrachte advies voor de komende huurverhoging. Het komt er op neer dat de huurverhoging 3,3% zal gaan bedragen. Dit is het maximum dat de overheid toestaat voor dit jaar in de vrije sector. De reactie treft u hier aan.

2-3-2022

Elk jaar wordt ons gevraagd advies uit te brengen met betrekking tot de huurverhoging per 1 juli. Ons advies voor 2022 vindt u hier

Inmiddels hebben wij een reactie op ons advies ontvangen. Deze treft u hier aan.