21-11-2022

Het verslag van de bewonersvergadering van 8 november is geplaatst onder INFORMATIE VOOR BEWONERS

20-10-2022

Het verslag van de vergadering van de bewonerscommissie van 19 oktober is geplaatst onder INFORMATIE VOOR BEWONERS.

8-8-2022 

Het verslag van de vergadering van de bewonerscommissie van 2 augustus is geplaatst onder INFORMATIE VOOR BEWONERS.

30-3-2022

Onlangs ontvingen wij een uitgebreidere reactie op het door ons uitgebrachte advies voor de komende huurverhoging. Het komt er op neer dat de huurverhoging 3,3% zal gaan bedragen. Dit is het maximum dat de overheid toestaat voor dit jaar in de vrije sector. De reactie treft u hier aan.

2-3-2022

Elk jaar wordt ons gevraagd advies uit te brengen met betrekking tot de huurverhoging per 1 juli. Ons advies voor 2022 vindt u hier

Inmiddels hebben wij een reactie op ons advies ontvangen. Deze treft u hier aan. 

 

9 december 2021

De huurverhoging  in de vrje sector zal in 2022 maximaal 3,3% bedragen. 

Zie de officiële aankondiging op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/07/huurverhoging-vrije-sector-in-2022-maximaal-33

 

13 september 2021

Op 7 september j.l. hebben is er een commissievergadering geweest. Het inmidels goedgekeurde verslag kunt u lezen onder het kopje  "Informatie voor bewoners". 

Op woensdag 17 november a.s. om 20:00 uur zal de jaarlijkse bewonersvergadering plaatsvinden.

Hiervoor hebben we een vergaderzaal besproken in het Cultuurhuis.

Wij zijn bijzonder blij dat de wijkmanager, de heer René Stuij, aanwezig zal zijn om vragen over onze wijk en de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum te beantwoorden.

Indien u deze bijeenkomst wilt bezoeken, kunt u zich aanmelden door een bericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door gebruik te maken van de antwoordstrook die u binnenkort in uw brievenbus aantreft.

Ons jaarverslag 2020-2021 kunt u lezen onder het kopje "Informatie voor bewoners". (hiertoe dient u in te loggen met een wachtwoord).  

 

3 maart 2021

Elk jaar wordt ons gevraagd advies uit te brengen met betrekking tot de huurverhoging.per 1 juli. Ons advies voor 2021 vindt u hier

Inmiddels hebben wij een reactie op dit advies ontvangen en dat kunt u hier lezen. 

 

15 september 2020

Nieuwsbrief MVGM

MVGM verspreidt met een zekere regelmaat nieuwsbrieven naar alle bewoners via de mail. De laatste verscheen in juni van dit jaar. Wij twijfelen eraan of iedereen deze nieuwsbrieven ontvangt. Wilt u aan ons doorgeven of u de nieuwsbrief van juni heeft ontvangen door een berichtje te sturen aan infoDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een exemplaar van de laatste nieuwsbrief kunt u hier vinden.

22 juli 2020

Vergadering commissie

Op 14 juli heeft de bewonerscommissie eindelijk weer gezamenlijk kunnen vergaderen. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u in "INFORMATIE VOOR BEWONERS".

5 mei 2020

Uitstel huurverhoging

Via het Platform Bouwinvest ontvingen wij de brief van Bouwinvest over het uitstellen van de huurverhoging per 1 juli van dit jaar. Deze zult u binnenkort ook via de normale post ontvangen. Om de inhoud alvast te lezen klikt u hier.

30 maart 2020

Wij ontvingen een bericht over de ontwikkeling van de uitbreiding van het winkelcentrum. Klik  hier om dit bericht te lezen.

26 februari 2020

Elk jaar wordt ons gevraagd een advies uit te brengen met betrekking tot de huurverhoging per 1 juli. Ons advies voor 2020 vindt u hierDe reactie van MVGM op dit advies ontvingen wij op 20 februari 2020 en vindt u hier.Wij vonden het noodzakelijk hierop te reageren per mail en die treft u hier aan.

13 november 2019

Eerder hebben wij u bericht dat Bouwinvest heeft besloten om met ingang van 1 oktober 2019 in nieuwe huurcontracten op te nemen dat de jaarlijkse huurverhoging zich zal beperken tot de stijging van het CPI verhoogd met maximaal 2,5%. Dit in wijziging op de reeds bestaande contracten waarin sprake is van CPI plus 5%. In een brief van 10 september 2019 heeft Bouwinvest, ondanks onze adviezen, aangegeven dat de bestaande contracten niet zullen worden aangepast.

In de Algemene Ledenvergadering van het Platform Bouwinvest op 4 november jl., is door de afvaardiging van Bouwinvest medegedeeld dat bij het vaststellen van het jaarlijkse verhogingspercentage geen onderscheid zal worden gemaakt tussen oude en nieuwe huurcontracten. Met andere woorden: als Bouwinvest besluit de huren te verhogen met CPI plus maximaal x% geldt dit ophogingspercentage zowel voor de oude als de nieuwe contracten. Door deze toezegging wordt dus bereikt dat ook voor de oude contracten de maximale huurverhoging is beperkt tot CPI plus 2,5% en is een contract wijziging niet noodzakelijk.

 

20 september 2019

In een eerder bericht hebben wij u gemeld dat Bouwinvest het beleid voor de huurverhoging zodanig wil wijzigen dat de jaarlijkse verhoging niet meer zal bedragen dan de wijziging van het CPI verhoogd met maximaal 2,5% i.p.v. 5%.

De bewonerscommissie heeft op basis van haar adviesrecht positief geadviseerd over deze beleidswijziging. 

Nadien is gebleken dat dit nieuwe beleid, dat ingaat per 1 oktober 2019, alleen betrekking heeft op nieuwe huurovereenkomsten. De reeds bestaande overeenkomsten blijven ongewijzigd.

Wij hebben ons daarna aangesloten bij het standpunt van het Platform Bouwinvest dat luidt dat de verlaging van het toeslagpercentage voor alle bewoners zou moeten gelden. Dit advies is door Bouwinvest niet gevolgd, zoals blijkt  uit de reactie die u hier aantreft.

5 augustus 2019

Het huidige beleid van Bouwinvest met betrekking tot de jaarlijkse huurverhoging is dat de huurverhoging bestaat uit de wijziging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) verhoogd met een percentage van maximaal 5%.

Bouwinvest stelt voor om dit beleid zodanig te wijzigen dat de huurverhoging bestaat uit de wijziging van het CPI verhoogd met maximaal 2,5%.

De bewonerscommissie heeft op basis van haar adviesrecht positief geadviseerd over deze beleidswijziging. 

De adviesaanvraag van Bouwinvest vindt u hier en onze reactie hierop hier.

16 februari 2019

Elk jaar wordt ons gevraagd een advies uit te brengen met betrekking tot de huurverhoging per 1 juli. Ons advies voor 2019 vindt u hierOp 28 februari 2019 ontvingen wij een reactie van MVGM op het door ons uitgebrachte advies. Deze reactie vindt u hier.

 21-1-2019

 Op 5 december vorig jaar hebben wij u er van op de hoogte gesteld dat Bouwinvest het voornemen heeft geopperd om toe te staan dat men de huur op elke dag van de maand kan opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Omdat dit een beleidswijziging betreft, zijn alle huurdersverenigingen en bewonerscommissies benaderd voor advies.

Naar aanleiding van de reacties die bij Bouwinvest zijn ontvangen, wordt het beleid met betrekking tot de huuropzegging gewijzigd. Vandaag kregen wij bericht dat het met ingang van 1 februari 2019 mogelijk is de huur op elke dag van de maand te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand.

11-1-2019

In december hebben wij u ervan op de hoogte gebracht dat er één of meer AED's zullen worden opgehangen in ons complex.
Wij hebben inmiddels van MVGM vernomen dat dit zal gebeuren in week 3. U ontvangt hierover nader bericht per normale post.

  

27-12-2018

Met MVGM hebben wij afgesproken dat gedurende de jaarwisseling de garagedeur aan de Belvederelaan zal worden afgesloten.
Onderstaande tekst is afkomstig van een brief van MVGM die wij vandaag (27-12-2018) hebben opgehangen in de liften en hallen van het complex:

"Middels deze brief laten wij u weten dat rond de jaarwisseling de garagedeur aan de Belvederelaan zijde gesloten zal gaan worden. De garagedeur staat vanwege een defect al enige tijd open. Om vandalisme tijdens de jaarwisseling te voorkomen wordt op 31 december a.s. in de ochtend de deur gesloten en op 2 januari zal de deur weer geopend worden. De deur blijkt niet te herstellen te zijn en zoals het er nu voor staat zal de gehele deur vervangen moeten worden. Dit wordt in januari verder voorbereid waarna wij u verder informeren.
Wij realiseren ons dat de uit te voeren werkzaamheden voor enige overlast kunnen zorgen maar vragen uw begrip hiervoor.
Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
MVGM Woningmanagement"

12-12-2018

De kerstboom in de hal is aangeboden door Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund (onze verhuurder).

Wij wensen u prettige feestdagen!

 

5-12-2018

 

Bouwinvest heeft het plan opgevat de opzegtermijn van de huurovereenkomsten zodanig te wijzigen dat opzegging op elke dag van de maand kan plaatsvinden met een opzegtermijn van een maand. Nu is opzegging alleen mogelijk per de laatste dag van de maand met een opzegtermijn van een maand.

Omdat dit een beleidswijziging is, heeft men ons gevraagd hierover advies uit te brengen. Wij hebben Bouwinvest laten weten geen bezwaar te hebben tegen deze aanpassing. Als alle bewonerscommissies en huurdersverenigingen hebben gereageerd, worden we nader geïnformeerd of en per wanneer de beleidswijziging wordt doorgevoerd.

In dezelfde brief kondigt Bouwinvest aan dat alle wooncomplexen zullen worden voorzien van 1 of meer AED's (defibrilators). De eerste exemplaren worden dit jaar geplaatst. Wanneer dit voor ons complex gaat gebeuren, zullen we in een later stadium vernemen van MVGM.

12-11-2018

Het verslag van de bewonersvergadering van 11-10-2018 is te vinden op de informatie pagina.

28 mei 2018

VRIJE-SECTOR HUURDERS IN DE KNEL

Onder deze titel heeft het Gezamenlijke Particuliere Huurders Platform (GPHP) een pamflet opgesteld waarin zij haar visie geeft op de (on)betaalbaarheid van geliberaliseerde huurwoningen. Het pamflet treft u hier aan.

Er zijn platforms van huurdersverenigingen en bewonerscommissies per verhuurder. Het GPHP is daar een bundeling van. 

1 mei 2018

Begin dit jaar kon u deelnemen aan een enquête over de betaalbaarheid en kwaliteit van uw woning. De resultaten van dit onderzoek treft u hier aan.

29 maart 2018

Inmiddels heeft MVGM, namens Bouwinvest, bevestigd dat de huurverhoging per 1 juli 2018 maximaal 2,2% zal bedragen.

22 maart 2018

Hier treft u de reactie aan van MVGM, namens Bouwinvest, op het door ons gegeven advies over de huurverhoging per 1 juli 2018.

Volgens de laatste cijfers van het CBS bedraagt de toename van de CPI op jaarbasis 1,2% (in plaats van de in de brief genoemde 1,4%). Wij hebben verzocht te bevestigen dat,de huurverhoging niet meer zal bedragen dan 2,2%.

26 februari 2018

Elk jaar wordt ons gevraagd een advies uit te brengen met betrekking tot de huurverhoging per 1 juli. Ons advies voor 2018 vindt u hier.

 

24 november 2017

In het verleden hebben wij u al eens geïnformeerd over onterecht in rekening gebrachte contract- of verhuurkosten bij het ondertekenen van uw huurovereenkomst. (zie hiervoor “Eerder nieuws”, 15 mei 2016).

Over het algemeen heeft dit er niet toe geleid dat er terugbetalingen zijn gedaan.


Onlangs kregen wij bericht dat de PvdA in Zwolle een actie is gestart om alsnog te bereiken dat de onterecht in rekening gebrachte kosten worden terugbetaald. 
Zie hiervoor: https://zwolle.pvda.nl/nieuws/3265/
Op deze site vindt u uitgebreide informatie en kunt u zich ook aanmelden.

16 november 2017

Van MVGM ontvingen wij bericht dat er onderhoud zal worden uitgevoerd aan de mechanische ventilatie in uw woning. De opdracht hiervoor is verstrekt aan de firma Breman.

Zij zullen u rechtstreeks benaderen voor het maken van een afspraak.

5 oktober 2017

Naar aanleiding van de brief die we allen hebben ontvangen van MVGM over de revisiewerkzaamheden aan de liften, hebben wij contact opgenomen met MVGM en zijn de volgende nadere afspraken gemaakt:

De werktijden van de het bedrijf Kone liggen tussen 7:30 en 16:15 uur. Na die tijd zijn de liften weer te gebruiken.
De liften zijn, met uitzondering van de eerste dag van de werkzaamheden, ook te gebruiken tussen 12:00 en 12:45 uur.
Voor calamiteiten (bijvoorbeeld een gepland ziekenhuisbezoek) is, in overleg, de lift eventueel tussentijds te gebruiken. Contactpersoon hiervoor is Rene Kamphuis (06-20 70 75 07).

18 september 2017

Het overleg tussen u als bewoners en de bewonerscommissie zal plaatsvinden op donderdag 5 oktober om 19:30 uur is het Cultuurhuis. Als u deze avond wil bijwonen, kunt u zich aanmelden door ons een bericht te sturen via de contact-pagina.

13 juli 2017

Onlangs ontvingen wij van Bouwinvest de kostenopstelling van de service kosten 2016.
Wij hebben deze gecontroleerd en, nadat enige correcties zijn aangebracht, geaccordeerd.
Het resultaat is dat u een bedrag terug zult krijgen.
Als u gedurende heel 2016 elke maand het vaste voorschot van € 33,- heeft betaald, kunt u een afrekening verwachten van € 33,27 in uw voordeel.
Overeengekomen is dat het maandelijkse voorschotbedrag onveranderd blijft gehandhaafd op € 33,-

7 april 2017

Zoals u in de reactie op ons advies inzake de huurverhoging per 1 juli 2017 kunt lezen (klik hier), zal de verhoging rond de 2,2% uitkomen. Wat dit voor u zal betekenen, staat vermeld in de brief die u binnenkort van MVGM zult ontvangen.

4 februari 2017

Conform de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders wordt ons jaarlijks gevraagd advies uit te brengen inzake de huurverhoging per 1 juli.

Hier kunt u ons advies voor dit jaar lezen.

6 februari 2017

In de commissievergadering van 2 februari jl. heeft onze voorzitter, Albert Buiskool, aangekondigd dat hij na ruim 10 jaar de voorzittershamer wil neerleggen. Hij zal als gewoon bestuurslid wel betrokken blijven bij het reilen en zeilen van de bewonerscommissie.

Albert wordt bijzonder bedankt voor de wijze waarop hij zo lang de bewonerscommissie heeft aangevoerd.

Tijdens de vergadering is Karen Kuipers gekozen tot nieuwe voorzitter. Marianne van Zon zal optreden als haar plaatsvervangster (vicevoorzitter).

10 januari 2017

De liftkeuring die was aangekondigd voor 4 januari in de Werkerlaan en de Overtoom is wederom niet uitgevoerd.

Via MVGM ontvingen wij bericht van het Liftinstituut dat deze keuringen nu gepland staan voor 26 januari 2017 tussen 8:00 uur en 12:30 uur. De liften zullen gedurende maximaal 2 uur buiten bedrijf zijn.

25 november 2016

Via MVGM ontvingen wij bericht van het Liftinstituut dat op 8 december a.s. de lift in uw flat wordt gekeurd. 

Op die dag zullen de liften in de flats aan de Belvederelaan tussen 8:00 uur en 12:30 uur gedurende maximaal 2 uur buiten bedrijf zijn. De liften in de flats aan de Werkerlaan en de Overtoom zullen tussen 12:30 uur en 17:00 uur gedurende maximaal 2 uur niet werken.

 

28 oktober 2016

Ondanks duidelijke afspraken hierover tussen MVGM en de beheerder van de winkelpanden is de airco installatie in opdracht van de beheerder van de winkelpanden op een andere plek neergezet. Afgesproken was namelijk dat het apparaat geplaatst zou worden achter de schutting van het kinderdagverblijf waar de kans op geluidsoverlast kleiner is.

Indien de huidige opstelplek leidt tot overlast, verzoeken wij u dit te melden bij MVGM of via het contactformulier van onze website.

20 oktober 2016

Op verzoek van MVGM delen wij u mee dat er vanaf 24 oktober werkzaamheden worden uitgevoerd voor de verplaatsing van een airco installatie. Om die reden vraagt de uitvoerder geen auto’s neer te zetten op de parkeerplaatsen op de begane grond achter het kinderdagverblijf.

9 september 2016

Het overleg tussen u als bewoners en de bewonerscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 4 oktober om 20:00 uur is het Cultuurhuis. Tijdens deze bijeenkomst bestaat er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen aan onze wijkagenten.Als u deze avond wil bijwonen, kunt u zich aanmelden door ons een bericht te sturen via de contact-pagina.

Agenda:

1. Welkom
2. Doel van de bijeenkomst
3. Vraag het de wijkagent
4. Jaarverslag 2015-2016
5. Contacten MVGM/Bouwinvest
6. Rondvraag
7. Sluiting
 

 

15 mei 2016

Wellicht heeft u bij het afsluiten van uw huurcontract verhuurkosten of contractkosten betaald. De Nederlandse rechter heeft vastgesteld dat deze kosten niet berekend mochten worden. Hiermee is de mogelijkheid ontstaan deze betaalde kosten terug te vorderen. Klik hier voor meer informatie.

18 maart 2016

De veren van de garagedeur aan de kant van de Werkerlaan moeten worden vervangen, Hiertoe heeft MVGM inmiddels opdracht gegeven. Wij zullen op de hoogte worden gesteld wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 5 januari 2016

Allereerst iedereen de allerbeste wensen voor 2016.

Dan het volgende:

De garagedeur aan de kant van de Belvederelaan is momenteel defect. Om ongelukken te voorkomen is de deur buitengebruik gesteld. Er is toegezegd dat de deur morgen, 6 januari, wordt gerepareerd. Tot dat moment blijft de deur geopend.

3 december 2015

Tijdens het bewonersoverleg op 20 oktober werd een probleem met regeninslag gesignaleerd in woningen met naar binnendraaiende ramen in de slaapkamers. Omdat er regenwater vanaf het raam op de vensterbank binnen terecht komt, pleit men voor het vergroten van de ventilatie capaciteit, het plaatsen van een bovenlicht of een kantelraam. 
Dit hebben we voorgelegd aan de verhuurder. Uit de reactie blijkt dat het aan de huurders wordt overgelaten eventueel iets aan het probleem te doen. Verwezen wordt naar de brochure Zelf Aangebrachte Voorzieningen van Bouwinvest (zie onder Informatie bij Veel Gestelde Vragen) waarin staat dat huurders die iets aan de ramen of kozijnen willen veranderen, vooraf een schriftelijke aanvraag moeten doen bij MVGM.