Door de bewoners van de appartementen in Het Bewegingshuis is een bewonerscommissie ingesteld. Deze commissie overlegt met de huiseigenaar en de beheerder over algemene zaken betreffende het wooncomplex die voor alle bewoners van belang zijn.

 

De bewonerscommissie Het Bewegingshuis is met nummer 61992186 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

De commissie is lid van het Platform Bouwinvest Huurdersorganisaties. Dit is een bundeling van huurdersverenigingen en bewonerscommissies in complexen van Bouwinvest (www.platformbouwinvest.nl). Via dit Platform vindt er direct periodiek overleg plaats met vertegenwoordigers van Bouwinvest, onze verhuurder.

 

Omdat alle appartementen in ons complex vallen in de commerciële sector heeft de commissie zich in 2020 aangesloten bij de Federatie Huurders Commerciële Sector. Voor huurders in de vrije sector gelden er geen wettelijke regelingen zoals voorgeschreven in de sociale sector. Zo zijn de huren niet gebonden aan een maximum en kan er geen beroep worden gedaan op de Huurcommissie bij een conflict met de verhuurder. De Federatie maakt zich er sterk voor, met vele anderen, zoals de Woonbond, om hier verandering in te brengen (federatiehcs.nl).